TradeAds Interactive

Termeni şi condiţii de utilizare

1.    Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, compania are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatori. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime de către companie a serviciilor pe internet, a serviciilor având ca scop reclamă, marketing şi publicitate, precum şi servicii de comunicaţii electronice. Utilizatorii nu sunt obligaţi să furnizeze datele lor personale în scopul menţionat mai sus. Refuzul utilizatorilor de a furniza datele lor personale determină imposibilitatea de a accesa serviciile oferite de către companie. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către companie şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari: alte persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele companiei şi partenerilor contractuali ai companiei pentru realizarea scopului menţionat mai sus. Accesarea în continuare a site-ului înseamnă consimţământul expres dat de către utilizatori pentru prelucrarea şi dezvăluirea către terţi de către companie a datelor cu caracter personal potrivit condiţiilor din prezenta notă de informare şi în limitele prevederilor legale.

2.    Fiecare utilizator, la opţiunea sa proprie, furnizează date personale pentru a-şi crea un cont valabil şi pentru a beneficia de serviciile oferite de către companie. În momentul creării contului fiecare utilizator are posibilitatea de a opta pentru primirea de informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de site-urile companiei prin bifarea căsuţei corespunzătoare pe pagina de creare a contului.

3.    Conform Legii nr. 677/2001, fiecare utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicite ştergerea datelor. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că ştergerea datelor personale va fi urmată de ştergerea contului lor din sistem şi de imposibilitatea de a accesa serviciile oferite de către companie. Pentru exercitarea acestor drepturi, fiecare utilizator poate face o cerere în scris în acest sens, pe care să o trimită apoi prin poştă la adresa companiei: S.C. Tradeads Interactive S.R.L., cu sediul în Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building etaj 5, sector 2, Bucureşti, 021901, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2362/1999, cod unic de înregistrare 11740039 sau la adresa de e-mail: suport@tradeads.eu.

4.    Dacă unele din datele despre utilizatori sunt incorecte, respectivii utilizatori sunt rugaţi să informeze compania cât mai curând posibil.

5.    Compania este înregistrată ca operator de date cu caracter personal în Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal.

Fă cunoştinţă cu Departamentul de Cercetare și Dezvoltare

Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. (A. Einstein)

Află mai multe