TradeAds Interactive

Servicii

Expertiza echipei de statisticieni acoperă domeniile statisticii, econometriei, data mining-ului şi inteligenţei artificiale. Serviciile performante în metode de explorare şi previziune contribuie la elaborarea unei strategii de marketing eficiente. Serviciile pe care le punem la dispoziţie şi-au probat virtuţiile prin rezultatele pozitive pe care le-au înregistrat clienţii noştri în activitatea lor.

1) Servicii cantitative în studiul de piaţă

Cercetarea de piaţă a devenit în ultimii ani un instrument indispensabil în înţelegerea consumatorilor, a nevoilor şi factorilor care influenţează deciziile acestora, a resurselor şi tendinţelor pieţelor în general. Exploatând un panel impresionant de tehnici de modelare, studiile de piaţă reprezintă funcţia care leagă specialistul de marketing de subiectul activităţii sale: clientul, consumatorul, publicul, cel spre care se îndreaptă activitatea instituţiei.

2) Servicii de consultanţă

Departamentul de cercetare oferă consultanţă în modelare econometrică şi previziune, data mining, inteligenţă artificială şi machine learning, teoria grafurilor şi calcul numeric, prelucrarea limbajului natural şi criptografie aplicată. Problemele abordate în cadrul departamentului sunt diverse şi utilizează o varietate impresionantă de algoritmi şi tehnici moderne. Proiectele realizate în cadrul departamentului dovedesc experienţa în aceste domenii şi aplicabilitatea cercetărilor noastre pe o varietate de subiecte specifice mediului online.