TradeAds Interactive

Domenii de interes

În cadrul departamentului de cercetare sunt organizate 6 grupuri de lucru (adForecast, adLearning, adLanguage, adOptim, adCription şi adStat) în care se abordează teme de cercetare şi aplicaţii în advertisingul online. La aceste activităţi participă echipa de cercetare şi o parte din personalul departamentului de programare. Domeniile de interes includ Statistica şi Econometria, Inteligenţa Artificială, Algoritmi şi criptografie, Calcul numeric şi teoria optimizării.